Kraftsenter Oslo (KS Oslo) inngår som ett av 4 kraftsenter under Norges Roforbund, sammen med KS Vest, KS Østfold og KS Vestfold. Ledere i alle kraftsenter utgjør sammen Kraftsenterutvalget (KSU) i Roforbundet.

KS Oslo, som andre kraftsenter, har som oppgave å:
- ivareta roere i eget KS
- å danne en struktur og ramme for utvikling av roere mot elitenivå
- koordinere og stimulere til samarbeid i eget kraftsenter og mot Norges Roforbund
- stimulere til treningssamarbeid og treningsmiljø
- legge til rette for regionslag mot representasjonsoppgave (Nordisk og Baltic)
- bidra og koordinere til samarbeid mellom alle kraftsentre mot representasjonsoppgaver (spesielt Jr.EM/-VM, U23VM/-EM)
- møter med klubbrepresentanter i eget KS (klubbtrenere/rosjefer)
- ha dialog mellom KS-trener og klubbtrenere
- organisere og avklare samlinger og samarbeid internt i KS
 
I løpet av vinterhalvåret legger KS Oslo opp til hyppige fellesøkter/-samlinger der utøvere fra alle områdets klubber kan møtes, bli bedre kjent og trene sammen. På den måten får vi flere utøvere på samme nivå til å trene sammen på vannet, i treningsrom eller i marka. Dette er åpne økter for alle med litt erfaring. I tillegg koordinerer KS Oslo, sammen med klubbene, egne økter for roere som er aktuelle til representasjonsoppgaver.
 

Oslo Kraftsenter

KRETSMESTERSKAP 2021

 ORMSUND ROKLUB OG BÆRUM ROKLUBB INVITERER TIL OBOS KJØRBOREGATTA
og Kretsmesterskap for Oslo Rokrets på Årungen 28-29. august 2021
OBOS Kjørboregatta på Årungen er en nasjonal regatta over fulle distanser. Heatfinaler i alle løp og ingen forsøk, forutsatt at NR godkjenner dette. Regattaen er også kretsmesterskap for Oslo Rokrets.
Det har vært og er fortsatt en spesiell sesong, med flere avlyste regattaer og svært begrensende smitteverntiltak. For å møte ro-miljøets behov for flere regattaer over full distanse, har Ormsund Roklub og Bærum Roklubb gått sammen om å flytte Kjørboregattaen til Årungen.
Regattakomite
• Eva Hansen (90799966 / eva.hansen@ultimatenordic.no)
• Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@outlook.com)
Heatfinaler og seeding
Det planlegges for seedede heatfinaler i alle løp. Skjønnsmessig seeding (1-5) oppgis ved påmelding. Endelig inndeling av lørdagens løp, og en foreløpig inndeling av søndagens løp, gjøres på lagledermøtet fredag. Lørdagens resultater brukes for justering av søndagens inndeling. Hensikten med heatfinaler er å forenkle regatta-gjennomføringen i krevende pandemi-tider. En velkommen bi-effekt er at ingen sendes hjem før finalene begynner. Dessuten gir seeding mulighet til å tilrettelegge for tette, spennende og morsomme løp for alle roere.
Tidsplan
Første start lørdag er tidligst kl 10, og søndag tidligst kl 08. (Hvis vi blir pålagt å kjøre forsøksløp vil det bli tidligere.) Tidsplan vil bli laget ut fra faktisk påmelding. Både inndeling i flere løp, og flere heat, og løp som går ut, vil påvirke. Tommelfingerregel ved påmelding: Tenk at det er 10 min mellom hvert løps-nummer, så skal vi søke å unngå at det blir mindre.
Bindende påmelding innen onsdag 18. august kl 20!
Påmelding gjøres samlet på vedlagte påmeldingsskjema (som excel, ikke pdf!) og sendes til tine.bjonge@outlook.com innen 18. august kl 2000. Merk at det er to skjema. Ett med vanlig påmelding med navn per løp, og ett med navneliste for roere og ledere per dag.
Etteranmelding er mulig, mot dobbelt startkontingent, hvis ledig plass. Flytting fra en båtklasse til en annen pga alene påmeldt regnes ikke som etteranmelding.
I løp for D/H/Mix kan det meldes på kvinnelag, herrelag og mix-lag. Løpene blir delt hvis påmeldingen tilsier det, eller deltagende klubber ønsker det. I løp for 2x/2-, og løp for 4x/4- kan det meldes på i begge båttyper. Løpene blir delt hvis påmeldingen tilsier det, eller deltagende klubber ønsker det. Viktig at man oppgir rett båttype ved påmelding!
Klassen Nybegynner er et veletablert tilbud for de ferskeste roerne våre. Distansen er 500 m. Klassen S II er et tilbud til Senior- og Junior A-roere som kan ro og vil være med, men ikke har lyst til å ro mot de aller beste. Det er invitert til to distanser, 500 m og 2000 m. Både i Nybegynner og i S II er båttype fritt valg.

Startkontingent
• 1x Kr 275
• 2x/2- Kr 325
• 4x/4- kr 375
• 8+ kr 475
• Nybeg og S II, alle båttyper kr 150
Klubbene får faktura etter regattaen.
Lagledermøte
Lagledermøte blir på Teams fredag 27. august kl 1900. Link sendes ut 3 dager før.
Publikum
Vi planlegger for å ønske publikum velkommen på regattaen. Nøyaktig hvordan avgjøres når vi ser den totale påmeldingen opp mot gjeldende smittevernregler. Vi kommer tilbake med mer info om dette.
Kiosk
Det blir fullverdig regattakiosk. Betaling med vipps!

Garderober og toaletter
Det blir kun mulig å benytte utvendige toaletter. Det vil ikke være tilgang til garderober og huset ellers.
Her finner du Invitasjon og påmeldingsskjema (excel)  Begge ligger også tilgjengelig under «Aktuelt» på Bærum Roklubbs hjemmeside (https://www.baerum-roklubb.no/obos-kjorboregatta/)

Velkommen til regatta!

Hilsen Ormsund Roklub og Bærum Roklubb