Oslo Rokrets / Styret i Oslo Rokrets

Styret i Oslo Rokrets

 
 
 På årsmøtet 5.mars 201 fikk styret følgende sammensetning:
 
Formann                               Torstein Rekkedal (CR)
Viseformann                         Hilde Vagle (NSR) 
Leder Kraftsenter Oslo         Sverke Lorgen (NSR)
Styremedlem, økonomi        Lis Schjøtt (Bærum)
Styremedlem, aktivitet          Stein Mørk (CR)
 
Vara:                                     Per Giltvedt (Ormsund)
Vara:                                     Marianne Lundh (NSR)

 

Protokoll årsmøte 2019

Her finner du protokoll for årsmøtet  klikk her. (kommer)
 
 
 

Kontakt