Velkommen til Oslo Rokrets

 

 Send gjerne fotos,  kommentarer og/eller saker du ønsker å få lagt på web-siden.

Tid for nytt årsmøte

Tirsdag 5.mars avholder Oslo Rokrets sitt årlige Ting i NSRs lokaler.

Se innkalling HER 

Det sittende  styre består av

Formann:                Torstein Rekkedal CR           
Viseformann:          Hilde Vagle  NSR
Kraftsenter-leder    Sverke Lorgen NSR
Styremedlem:         Lis Schjøtt Bærum
Styremedlem:         Stein Mørk CR
 
Varamedlem:          Per Giltved Ormsund
Varamedlem:          Marianne Lundh NSR
 
 
 

 Per Giltved var ikke tilstede da foto ble tatt.

Og her kan du lese Årsberetning for 2018

 
 

Oslo Rokrets

 
 
  Vinterens stafett på romaskine er i gang. Bli med - det er T-shirt til alle deltakere!
 
 
 
 
 
 
 Foto fra sommeren:
 
Oslo Rokrets Junior Åtter:
Her er foto fra trening:
Jonathan Wang-Norderud CR
Andreas Dugstad Sørsgaar CR
Erik Johansen CR
Tinius Wilhelmsen CR
Kristian Lorentzen NSR
Hugo Haavind NSR
Oscar Wohlfahrt NSR
Petter Arnøy NSR
cox  Ella Marie Hegge NSR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt

 

Det er snart tid for Roerlangrennet 

 
 
Se invitasjon til Roerlangrennet her
Ser frem til mange deltakere både i Sørkedalen 3.mars.
 
 
 

 

 
 
 
.