Velkommen til Oslo Rokrets

 

Oslo Rokrets formål er å arbeide for ro-idrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet mellom klubbene.

Våre medlemmer er Arbeidernes Roklubb, Bestumkilen Roklubb, BI Athletics Roing, Bærum Roklubb, Christiania Roklub, Fornebu Sportsklubb, Norske Studenters Roklub, Nøklevann Ro- og Padleklubb, Oslo Roklubb, Ormsund Roklub, NMBUI-Roing, Skullerud Sportsklubb, Follo Stolt og Svett Idrettslag og Oslostudentenes Idrettsklubb Roing.

Aktuelt

ÅTTER GRAND PRIX 2024 ER I GANG!
Åtter Grand Prix er en lagturnering på romaskin for Oslo Rokrets. Alt dere trenger er en romaskin og to, fire eller åtte roere. Vinterturneringen består av fem unike konkurranser, som alle gjennomføres i egen klubb. Hver måned er det en ny konkurranse. Ingen forhåndspåmelding, og ingen deltakeravgift. Det konkurreres i toer, firere eller åtter.

For hver roer som har deltatt i runden får klubben ett lodd i hovedpremien, en splitter ny C2-romaskin. Samme roer kan delta på flere lag, men bare opptjene ett lodd per runde. I tillegg vil det etter sesongslutt trekkes en heldig roer fra både senior- og U19, som vinner hver sin Speed Coach. Og en heldig roer fra både U17, U15 og U13 som vinner hver sin Stroke Coach. Ett lodd per runde man deltar. Ekstra lodd for seier.
 
Program, regler, rapporteringsskjema og resultatlitser finner dere HER
 
GLEDELIG STOR DELTAGELSE I VINTERENS ÅTTER GRAND PRIX
Resultatene for vinterens femte runde er klare. Totalt 220 roere har deltatt en eller flere ganger. 31 har deltatt alle fem gangene, 35 har deltatt fire ganger, 27 har deltatt tre ganger, 58 har deltatt to ganger, og 69 har deltatt en gang.
Deltagere per runde:
- Runde 1 (nov) - 146 roere
- Runde 2 (des) - 87 roere
- Runde 3 (jan) - 110 roere
- Runde 4 (feb) - 105 roere
- Runde 5 (mar) - 113 roere
Eldste roer er født i 1933(!), mens yngste er 2012-modell. Det gir et aldersspenn i konkurransen på 80 fødselsår! Resultatlister og mer info finner du HER.
 
 
46 roere fra Oslo Rokrets deltok i World Rowing Masters Regatta i Libourne, Frankrike 6-11 september 2022
46 roere fra Christiania Roklub, Norske Studenters Roklub, Oslo Roklubb og Ormsund Roklub stilte til start sammen med over tre tusen roere fra hele verden i det som vel er verdens største roregatta. Eldstemann fra Oslo Rokrets var over 80 år. Det ble gullmedaljer til:
• Helge Refsum (CR) i singelsculler 70-74 år
• Helge Refsum, Iver Høy, Øyvin Brøymer og Bjørn Lundiin (alle CR) i dobbeltfirer 75-79 år
• Iver Høy (CR) og Øyvin Brøymer (CR) i dobbeltsculler 70-74 år
• Helge Refsum (CR) og Stein Hoff (Drammen) i dobbeltsculler 75-79 år
• Helge Refsum (CR), Janne Spilling (CR), Stein Hoff (Drammen) og Merete Bolt (Fredensborg) i mix dobbeltfirer 75-79 år.
 

Aktuelt

KRETSBUSS TIL STAVANGER OG OS
Kretsbuss er bestilt, både til Stokkavanns-regattaen og Ungdomsmesterskapet 2023
  • Stokka: Avreise fra Skøyen fredag 12/5 kl 0700, retur fra Stavanger så raskt som mulig etter regattaslutt søndag, hjemkomst rundt midnatt.
  • Os: Avreise fra Skøyen fredag 22/9 kl 0700, retur fra Os så raskt som mulig etter regattaslutt søndag, hjemkomst rundt middnatt.
De konkurranseaktive juniorklubbene Bærum, Christiania, NSR og Ormsund har tilgang til inntil 20 seter hver (evt flere hvis noen trenger færre). Begge turene organiseres og støttes av Oslo Rokrets.
  
OSLO ROKRETS TING 8. MARS KL 19
På Christiania Roklub (Toppen)
Saksdokumenter
Dagsorden:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden
3. Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmeldingen
5. Behandle regnskap for Oslo Rokrets i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent
8. Behandle og vedta budsjett for Oslo Rokrets
9. Valg
a) Styre med leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges for to år, leder på like årstall og nestleder på ulike årstall. Øvrige velges for ett år.
b) Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem. Alle velges for ett år.
c) Representant til overordnet idrettsmyndighets Ting
d) Valgkomité som skal bestå av en representant fra hver av kretsens tre største klubber, samt en representant fra de resterende klubber, rullerende i alfabetisk rekkefølge.
Forslag som ønskes behandlet på Tinget må være styret i hende senest 2 uker før Tinget.
 
Kretsen støtter landslagsdeltagelse
Kretsen støtter unge roere i Oslo Rokrets som i 2022 har representert i U19EM, U19VM, U23EM, U23VM, Coupe de Jeunesse og Baltic Cup. Dette er et ledd i idrettens generelle målsetting om at deltakelse i idrett skal bli så rimelig som mulig, slik at kostnader i minst mulig grad skal begrense muligheten for deltakelse.

Alle deltakere i de aktuelle regattaene som har fått krav fra sine klubber om betaling av egenandel, har hatt anledning til å søke kretsen om støtte. Totalt er det delt ut hele 78 600 kr!
  
 
 

Aktuelt

ROSPORTENS DAG 4.juni 
En strålende dag med god deltakelse fra tre klubber: 11 (roende)fra værtsklubben NSR, 12 fra CR, samt fire fra Oslo Roklubb, dertil et par tre stykker over land.

Det var som vanlig god forpleining, grillen var tent, melon, kaker, kaffe sto på bordet. Takk til Brita Børve, tur- og mosjonsjef i NSR.

Torstein Rekkedal hadde lagd quiz som gikk til de astronomiske høyder, Vinner ble NSR lag 2. De fikk 3 redningsvester med hjem. CR fikk likeledes 3 redningsvester som trøstepremie. Oslo Roklubb kom desverre litt for seint til å delta. 
 
Deretter ble det trukket lodd om Concept romaskine etter vinteres Åtter Grand Prix. Og vinneren ble Bærum Roklubb. Vi gratulerer.
 
 
 
 
Hjemturen over Lysaker'n ble som vanlig veldig skvalpete på grunn av mange fritidsbåter. Heldigvis ble det ikke den vindstyrke som Yr hadde truet med.
 
Velkommen tilbake i 2024