Oslo Rokrets / Oslo Kraftsenter

Kraftsenter

 
 
Oslo Kraftsenter ledes fra 1.januar 2018 av Sverke Lorgen (NSR) 
 
Informasjon om arbeidet og satsning i Karftsenter: kommer

 

Kontakt