Oslo Rokrets / Kretsstyre

Oslo Rokrets Styre

2022/23
Leder - Torstein Rekkedal, CR 
Nestleder - Odd Rune Hegge, NSR 
Medlem - Tine Bjonge, CR/BR 
Medlem - Lis Schjøtt, BR 
Medlem - Stein Mørk, CR 
Varamedlem - Per Giltvedt, Ormsund 
Varamedlem - Marianne Lundh, NSR

Fra venstre: Per Giltvedt, Lis Schjøtt, Torstein Rekkedal, Odd Rune Hegge, Stein Mørg og Tine Bjonge. Foto: Marianne Lundh