Kretsaktiviteter / Rosportens Dag

Rosportens Dag

NSRs tur- og mosjonsgruppe inviterer til den tradisjonsrike Eskadreroingen søndag 4. juni 2023. Dette er en flott rotur på fjorden fra Bygdøy tur-retur Solodden på Kalvøya. Der bys det på lett servering, program i regi av Oslo Rokrets, og tid til å sosialisere eller bare nyte omgivelsene. De to siste årene hadde vi full klaff med været.
 
Oslo Rokrets’ Rosportens Dag har i mange år vært lagt til Eskadre-roingen fordi også andre roklubber deltar og møter på Solodden. Rosportens dag innebærer en form for konkurranse, oftest en quiz eller blindkart med øyer i Oslo-fjorden, og det trekkes lodd om Concept2 romaskin etter vinterens Åtter Grand Prix.