Oslo Rokrets / Kretsting

Kretsting

Oslo Rokrets Ting 2024
Det er innkalt til Oslo Rokrets Ting hos Christiania Roklub 12. mars 2024.

INNKALLING TIL OSLO ROKRETS TING 2024
BERETNING FOR TINGPERIODEN 2023/24
PROTOKOLL FRA OSLO ROKRETS TING 2024
 
Oslo Rokrets Ting 2023
Oslo Rokrets Ting ble avholdt hos Christiania Roklub 8. mars 2023.
 
Styre 2023/24
Leder - Torstein Rekkedal, CR 
Nestleder - Bjørn Saga, NSR 
Medlem - Tine Bjonge, CR/BR 
Medlem - Lis Schjøtt, BR 
Medlem - Stein Mørk, CR 
Varamedlem - Per Giltvedt, Ormsund 
Varamedlem - Vigdis Nordahl Hansen, NSR 
 
 
 
Oslo Rokrets Ting 2022
Oslo Rokrets Ting ble avholdt hos Christiania Roklub 8. mars 2022.

Følgende styre ble valgt
Leder - Torstein Rekkedal, CR
Nestleder - Odd Rune Hegge, NSR
Medlem - Tine Bjonge, CR/BR
Medlem - Lis Schjøtt, BR
Medlem - Stein Mørk, CR
Varamedlem - Per Giltvedt, Ormsund
Varamedlem - Marianne Lundh, NSR