Oslo Rokrets / Kretsting

Kretsting

Oslo Rokrets Ting 2022
Oslo Rokrets Ting ble avholdt hos Christiania Roklub 8. mars 2022.

Følgende styre ble valgt
Leder - Torstein Rekkedal, CR (gjenvalg)
Nestleder - Odd Rune Hegge, NSR (ikke på valg)
Medlem - Tine Bjonge, CR/BR (ny)
Medlem - Lis Schjøtt, BR (gjenvalg)
Medlem - Stein Mørk, CR (gjenvalg)
Varamedlem - Per Giltvedt, Ormsund (gjenvalg)
Varamedlem - Marianne Lundh, NSR (gjenvalg)