Kretsaktiviteter / Åtter Grand Prix
Bilder fra ÅGP 2023/24
Bilder fra ÅGP 2022/23

Åtter Grand Prix 2023/24

Åtter Grand Prix er en lagturnering på romaskin for Oslo Rokrets. Alt dere trenger er en romaskin og to, fire eller åtte roere. Vinterturneringen består av fem unike konkurranser, som alle gjennomføres i egen klubb. Hver måned er det en ny konkurranse. Ingen forhåndspåmelding, og ingen deltakeravgift. Det konkurreres i toer, firere eller åtter.
 
Premiering
For hver roer som har deltatt i runden får klubben ett lodd i hovedpremien, en splitter ny C2-romaskin. Samme roer kan delta på flere lag, men bare opptjene ett lodd per runde. I tillegg vil det etter sesongslutt trekkes en heldig roer fra både senior/U23 og U19, som vinner hver sin Speed Coach. Og en heldig roer fra både U17, U15 og U13 som vinner hver sin Stroke Coach. Ett lodd per runde man deltar. Ekstra lodd for seier.

Mastersklassene + Åpen klasse (70+, 50+, 30+ og Åpen)
Alle konkurransene for Masters og Åpen gjennomføres som stafett med stafett-veksling, der veksle-tiden inngår i totaltiden. Alle lag skal være fulltallige, og ingen kan ro to påfølgende etapper. Maskinen skal stilles inn på nedtelling, og resultat leses av ved 0 m/min. Masters-klassene er 30+, 50+ og 70+, og det er snittalder som avgjør. For sesongen 2022/23 er 70+ i snitt født i 1954 og tidligere. 50+ er i snitt født i 1974 og tidligere. 30+ er i snitt født i 1994 og tidligere. Åpen er åpen. I alle klasser kan man stille som herrelag, damelag, eller mix-lag.
 
Senior- og juniorklassene (Senior/U23, U19, U17, U15 og U13)
Runde 1 og 4 gjennomføres som stafett med stafettveksling, der veksletiden inngår i totaltiden. Alle lag skal være fulltallige, og ingen kan ro to påfølgende etapper. Runde 2, 3 og 5 gjennomføres som individuelle løp, der tid eller meter legges sammen etterpå. De kan kjøres parallelt på flere maskiner, eller etter hverandre på samme maskin. Seniorklassen er for roere født i 2005 og tidligere. U19 er for roere født i 2006 og senere, U17 for roere født i 2008 og senere, U15 for roere født i 2010 og senere, og U13 for roere født i 2012 og senere. I alle klasser kan man stille som herrelag, damelag, eller mix-lag.
 
Resultatrapportering
Hver runde gjennomføres i den angitte måned. Innrapportering på vedlagt skjema senest 3. i påfølgende måned, til både Stein Mørk (imoerk@online.no) og Tine Bjonge (tine.bjonge@outlook.com). Merk at tid rapporteres i minutter og sekunder (vi bruker ikke timer). Alle roere skal føres inn i egen deltagerliste med kjønn og fødselsår. Fyll på etter hvert som nye blir med, og kryss av for hvilke runder de har vært med på.

Resultatliste legges ut på kretsens hjemmeside. Spørsmål vedr gjennomføring for Masters og Åpen rettes til Stein Mørk. Spørsmål vedr gjennomføring for Senior og Junior rettes til Tine Bjonge.
 
 
 
 
 
 
RESULTATER 2023/24
 
Runde 1 (Nov 23)
Resultater per konkurranse og klasse
 
Runde 2 (Nes 23)
Resultater per konkurranse og klasse
 
Runde 3 (Jan 24)
Resultater per konkurranse og klasse
 
Runde 4 (Feb 24)
Resultater per konkurranse og klasse
 
Runde 5 (Mar 24)
Resultater per konkurranse og klasse
 
RESULTATER 2022/23
 
 
Runde 1 (Nov 22)
Resultater per Konkurranse og Klasse
 
Runde 2 (Des 22)
Resultater per Konkurranse og Klasse
 
Runde 3 (Jan 23)
Resultater per Konkurranse og Klasse
 
Runde 4 (Feb 23)
Resultater per Konkurranse og Klasse
 
Runde 5 (Mar 23)
Resultater per Konkurranse og Klasse