Kretsaktiviteter / Åtter Grand Prix
 

Åtter Grand Prix 2023

Åtter Grand Prix er en lagturnering på romaskin for Oslo Rokrets. Alt dere trenger er en romaskin og to, fire eller åtte roere. Vinterturneringen består av fem unike konkurranser, som alle gjennomføres i egen klubb. Hver måned er det en ny konkurranse. Ingen forhåndspåmelding, og ingen deltakeravgift. Det konkurreres i toer, firere eller åtter. For hver roer som har deltatt i runden får klubben ett lodd i hovedpremien, en splitter ny C2-romaskin. Samme roer kan delta på flere lag, men bare opptjene ett lodd per runde. I klassene U19, U17 og U15 trekkes det i tillegg ut en Stroke Coach til tre heldige vinnere.

Mastersklassene + Åpen klasse (70+, 50+, 30+ og Åpen)
Alle konkurransene for Masters og Åpen gjennomføres som stafett med stafett-veksling, der veksle-tiden inngår i totaltiden. Alle lag skal være fulltallige, og ingen kan ro to påfølgende etapper. Maskinen skal stilles inn på nedtelling, og resultat leses av ved 0 m/min. Masters-klassene er 30+, 50+ og 70+, og det er snittalder som avgjør. For sesongen 2022/23 er 70+ i snitt født i 1953 og tidligere. 50+ er i snitt født i 1973 og tidligere. 30+ er i snitt født i 1993 og tidligere. Åpen er åpen. I alle klasser kan man stille som herrelag, damelag, eller mix-lag.
 
Senior- og juniorklassene (Senior/U23, U19, U17, U15 og U13)
Runde 1 og 4 gjennomføres som stafett med stafettveksling, der veksletiden inngår i totaltiden. Alle lag skal være fulltallige, og ingen kan ro to påfølgende etapper. Runde 2, 3 og 5 gjennomføres som individuelle løp, der tid eller meter legges sammen etterpå. De kan kjøres parallelt på flere maskiner, eller etter hverandre på samme maskin. Seniorklassen er for roere født i 2004 og tidligere. U19 er for roere født i 2005 og senere, U17 for roere født i 2007 og senere, U15 for roere født i 2009 og senere, og U13 for roere født i 2011 og senere. I alle klasser kan man stille som herrelag, damelag, eller mix-lag.
 
Resultatrapportering
Hver runde gjennomføres i den angitte måned. Innrapportering på vedlagt skjema senest 3. i påfølgende måned, til både Stein Mørk (imoerk@online.no) og Tine Bjonge (tine.bjonge@outlook.com). Merk at tid rapporteres i minutter og sekunder (vi bruker ikke timer). Alle roere skal føres inn i egen deltagerliste med kjønn og fødselsår. Fyll på etter hvert som nye blir med, og kryss av for hvilke runder de har vært med på.

Resultatliste legges ut på kretsens hjemmeside. Spørsmål vedr gjennomføring for Masters og Åpen rettes til Stein Mørk. Spørsmål vedr gjennomføring for Senior og Junior rettes til Tine Bjonge.
 
 
 
 
RESULTATER 
 
 
Runde 1 (Nov 22)
 
Runde 2 (Des 22)
 
Runde 3 (Jan 23)
 
Runde 4 (Feb 23)
 
Runde 5 (Mar 23)
 
Lyst til å være med? Vi har plass til flere!